Snabbare, modernare järnväg är i sig är något positivt, men alla satsningar måste bedömas utifrån deras nytta kontra kostnad. I höghastighetsjärnvägens fall överstiger den oacceptabelt höga kostnaden vida den beräknade nyttan. I ett läge där svensk järnväg närmast står inför en systemkollaps måste resurserna läggas där de bäst behövs, nämligen på att komma ikapp med det eftersatta underhållet och bygga bort de nuvarande flaskhalsarna.