Snabbare, modernare järnväg är i sig något positivt, men alla satsningar måste bedömas utifrån deras nytta och kostnad. I höghastighetsjärnvägens fall överstiger den oacceptabelt höga kostnaden vida den förväntade nyttan. I ett läge där svensk järnväg närmast står inför systemkollaps måste resurserna fördelas dit de bäst behövs, nämligen till det eftersatta underhållet och för att bygga bort flaskhalsar.