Den lärarledda tiden inom vissa högre utbildningar behöver ökas, eftersom den är så pass låg i dag att kvaliteten på dessa utbildningar blir lidande. Människor lär sig till stor del genom interaktion med varandra och lärare har en viktig roll i sin pedagogiska och metodologiska utövning. Resurstilldelningen ska styras med hänsyn till kvalitet och samhällsrelevans. Mindre utbildningsenheter kan med fördel driva administrationen gemensamt, vilket skulle effektivisera verksamheten och vara resursbesparande. Vi vill att antagningskraven för vissa utbildningar höjs för att säkerställa att studenterna har en rimlig chans att klara av utbildningarna. Vi vill också göra en större satsning på yrkeshögskolorna eftersom arbetsmarknaden har behov av fler med yrkesutbildning.