Den lärarledda tiden inom vissa högre utbildningar behöver ökas, den är för låg i dag. Detta innebär att kvaliteten på dessa utbildningar blir lidande. Människor lär till stor del genom interaktion mellan varandra, lärare har därför en viktig roll i sin pedagogiska och metodologiska utövning. Kvalitet ska genomsyra högre utbildning och resurser styras med hänsyn till kvalitet. Utbildningar ska ha samhällsrelevans och resurser, den skall även styras med hänsyn till samhällets behov. Mindre utbildningsenheter kan med fördel driva administrationen sammanslaget där flera enheter delar på gemensamma resurser, det skulle effektivisera administration och vara resursbesparande. Vi vill att antagningskraven för vissa utbildningar höjs, detta för att säkerställa att studenterna har en rimlig chans att klara av utbildningarna. Vi vill också göra en större satsning på yrkeshögskolorna. Det råder i dag ett stort behov av yrkesutbildade människor på arbetsmarknaden.