Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet innebär flera positiva sidor. Svensk forskning behöver också gynnas och inte riskera att behöva minskas på grund av finansiella skäl. Budgeten för det europeiska Horisont Europa sväller. Höstterminen 2018 har en budgetökning på 10,3 miljarder euro föreslagits med 4,1 miljarder kronor i ökad svensk EU-avgift till följd. Sverigedemokraterna säger nej till föreslagen budgetökning och förordar även ett gynnande av strategiska forskningsområden i Sverige.