Sverigedemokraterna står bakom införandet av huvudentreprenörsansvaret, som innebär att huvudentreprenören är ansvarig för att se till att alla regler och avtal hålls på en byggarbetsplats, även av underentreprenörer. Det innebär också att arbetstagaren inte blir lidande i ett läge där deras arbetsgivare inte betalar ut lön, då arbetstagaren istället kan ställa sin lönefordran till huvudentreprenören. Huvudentreprenörsansvaret leder till en självsanering i branschen. Huvudentreprenören, som numera hålls ansvarig vid till exempel lönefordningar, kontrollerar underentreprenörerna extra noga innan de anlitas. Oseriösa arbetsgivare sorteras därför bort i högre utsträckning.