Sverigedemokraterna ser ett högt värde av alla former av idrottsutövning i vårt samhälle. Vi har även motionerat om att få till en översyn över föreningars skatte- och avgiftssituation. Riksidrottsförbundet påtalar att skatteverkets hantering av idrottsföreningar i vissa fall inte räknas som allmännyttig verksamhet, ett problem som drabbar barn-och ungdomsverksamhet negativt. Vi anser att det behövs ett klargörande på området, så att skatteverket inte dämpar de ideella krafter som ägnar sig åt barn och ungdomsverksamhet. Utöver det vill vi se ett nationellt parasportotek, för att förenkla för bland annat barn med funktionsnedsättning att börja med idrott. För att öka svenska idrottsutövares internationella konkurrenskraft och bidra till en återväxt av talanger vill Sverigedemokraterna se en permanentad elitsatsning.