Sverigedemokraterna ser inkomstbeskattningen som viktig del i att trygga finansieringen av centrala välfärdsverksamheter. Samtidigt ser vi att en alltför hög inkomstbeskattning påverkar arbetsmarknadens funktionssätt på ett negativt sätt. Vi anser att det är särskilt viktigt att sänka inkomstskatten på låga inkomster så att det är möjligt att försörja sig på sin inkomst, även om den är låg. Detta minskar även trösklarna för de som har svårt att komma in i den svenska arbetsgemenskapen. Med vår politik arbetar fler vilket ger högre skatteintäkter och kostnaderna för försörjningsstöd minskar. Detta frigör resurser som kan användas till välfärdens kärnverksamheter. Med lägre inkomstskatt minskar även motiven för svartarbete som också ökar skatteintäkterna till statskassan. Utöver detta vill vi även sänka den statliga inkomstskatten för medelinkomsttagare.