Från och med den 16 december 2014 är det möjligt att även i Sverige bygga och utrusta fartyg för så kallad inlandssjöfart. I ett första skede kommer inlandssjöfart att vara möjlig på Göta älv, Vänern och Mälaren. EU har sedan ett antal år gemensamma regler för inlandssjöfart, det vill säga trafik på kanaler, floder och insjöar, det som gemensamt kallas inre vattenvägar. Sverige har tidigare valt att inte tillämpa reglerna, men efter att sjöfartsnäringen visat intresse för inlandssjöfart kommer det även i Sverige att finnas möjlighet att bygga och utrusta fartyg enligt de regler som gäller för kontinentaleuropas inre vattenvägar. Kostnaden för att bedriva inlandssjöfart är för hög och behöver sänkas.