Sverigedemokraterna anser att fredsbevarande och fredsskapande operationer kan vara viktiga för att stoppa och förhindra mänskliga katastrofer. Militära aktioner i främmande land innebär samtidigt alltid svåra folkrättsliga bedömningar. En förutsättning för varje sådant beslut bör vara att insatsen sker med FN-mandat. Sverigedemokraterna anser också att sådan internationell tjänstgöring alltid ska vara frivillig.