Subventionerade anställningar, oavsett namn och subventionsgrad, leder sällan till reguljära arbeten och därför avskaffas. (Detta gäller dock inte subventionerade anställningar som riktar sig mot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.) Arbetsmarknadsåtgäder av detta slag tenderar att låsa in människor i åtgärder, vilket döljer arbetslösheten utan att göra något åt grundproblematiken. Utbildning är en mycket bättre investering än artificella, subventionerade arbeten. Sverigedemokraterna avvisar dessutom åtgärder som anvisas baserat på födelseland.