Islamiska statens systematiska förföljelse av etniska och religiösa minoriteter i och omkring de områden de har kontrollerat har med rätta chockat den civiliserade världen. Terrorgruppen har exempelvis försatt ett stort antal yazidiska kvinnor i sexuellt slaveri, medan männen eller de kvinnor som inte ansågs duga som sexslavar dödades och dumpades i massgravar. Utöver detta har de som inte ansetts följa sektens tro, systematiskt förtryckts. Man har aktivt mördat, kidnappat, stulit, förslavat och våldfört sig på andra människor. Sverigedemokraterna anser att vi bör följa de resolutioner som antagits av bland annat EU, FN och Europarådet om att Islamiska statens härjningar är folkmord.