Svensk jakt och viltvård ska utifrån kompetens och erfarenhet långsiktigt förvalta bestånden av vilt och skapa kontinuerlig trygghet. Sveriges jägarkår för vidare kunskap om djur, natur och kultur. En fungerande viltförvaltning är viktig för att minimera trafikolyckor och skador för areella näringar. Sverigedemokraterna vänder sig emot att EU dikterar svensk viltförvaltning, som fungerade väl före EU-inträdet. Ansvaret för jakt och viltvård bör lyftas bort från Naturvårdsverket och istället bör en fristående myndighet med bättre lokal förankring inrättas för dessa ändamål. Sverigedemokraternas politik är att eftersträva minskade konflikter och problem mellan rovdjur och människor på landsbygden. Alla de stora rovdjuren måste förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och det sammantagna rovdjurstrycket måste hållas på rimliga nivåer i alla delar av landet.