Sverige betraktas ofta som ett av världens mest jämställda länder. Sverige har också en lång tradition av att säkra kvinnors rättigheter med kvinnofridslagstiftning sedan tidig medeltid. Det betyder inte att det idag saknas jämställdhetsproblem. De senaste åren har den upplevda otryggheten bland kvinnor ökat kraftigt och antalet anmälda sexualbrott har ökat trots att anmälningsbenägenheten har minskat. Hedersrelaterat våld och förtryck har etablerat sig som fenomen och många unga flickor begränsas dagligen i fråga om umgänge, kläder och aktiviteter. Därutöver har kvinnor under lång tid drabbats av dåliga arbetsvillkor inom de kvinnodominerade välfärdsyrkena och en sämre ekonomi, inte minst på ålderns höst. I den offentliga jämställdhetsdebatten hamnar fokus ofta på en ojämn fördelning mellan män och kvinnor i olika sammanhang. Andra partier vill detaljstyra hur familjer ska fördela föräldraförsäkringen, hur många män respektive kvinnor som arbetar inom olika branscher eller styr företag. För Sverigedemokraterna handlar jämställdhetspolitik istället om att lösa de problem som slår ojämnt, snarare än att fördela dem jämt mellan könen. Vi fokuserar på att skapa möjligheter och förbättra livsvillkor. Kön ska inte spela någon roll för huruvida ditt problem tas på allvar, ditt val accepteras och din rätt till självbestämmande respekteras. Sverigedemokraterna vill bl.a. ta krafttag mot sexualbrottslighet, hedersförtryck och tvångs- och barnäktenskap och förstärka fattigpensionärernas ställning, varav många är kvinnor.