Sverigedemokraterna var emot införandet av Jämställdhetsmyndigheten, liksom flera remissinstanser. Vi anser att jämställdhetsarbetet som det tidigare var organiserat var rimligt och vi såg inget behov av en ny myndighet. Denna uppfattning kvarstår och vi vill istället återföra arbetsuppgifterna till de myndigheter och organisationer som tidigare ansvarade för att utföra dem.