Anskaffning av JAS 39 Gripen E ska ske oavsett om Sverige är enda köpare. En tvåsitsversion (F) av denna bör också anskaffas, dels för att underlätta i vår egen flygutbildning dels för att underlätta en export av Gripen-systemet. Gripen E bör nytillverkas och ej baseras på ombyggda C/D-skrov. Därigenom kommer det finnas kvar C/D-plan. Sverige behöver alltså i första hand 160 Gripen E/F + Gripen C/D och i ett längre perspektiv sammanlagt 200 plan Gripen E/F.