Lärare ska med omedelbar verkan kunna flytta elever som inte fungerar i den normala skolsituationen till skolans jourklass, alternativt till en mer centralt belägen jourskola. Denna verksamhet ska ha särskilt utbildad personal som kan ge handfast studiehandledning och upprätthålla ordning och struktur. Eleverna är välkomna tillbaka till vanlig klass när de bedöms fungera i klassrummet, vilket kan innebära en kort vistelsetid i jourklass. Lärarutbildningarna bör kompletteras med en kurs för handhavande av jourklass, alternativt bör detta moment erbjudas som extrakurs. Jourklass innebär ett riktat stöd till de elever som behöver vistas där, och ger samtidigt de elever som är kvar i ordinarie skolundervisning mer lärartid, stöd och arbetsro. _x000D_
Elever som har begått allvarliga brott, eller som utgör en fara för andra elever och lärare, ska inte vara i ordinarie skolverksamhet utan få separat undervisning. I de fall eleverna är minderåriga, eller inte får separat undervisning via domslut med inlåsning som påföljd, måste uppfylld skolplikt ske i annan form. Detta kan till exempel ske genom hemundervisning._x000D_