Införandet av kemikalieskatten har enligt en rapport från HUI Research medfört högre priser i Sverige relativt i andra länder. Skattens effekter på handeln med utlandet ser ut att ha underskattats av regeringen, som räknade med att skatten skulle ge statskassan 2,4 miljarder kronor per år. Skatten har dock dragit in en miljard mindre, samtidigt som den leder till lägre marginaler för svenska företag och förlorade arbetstillfällen i branschen. I ljuset av att den gränslösa e-handeln idag är mer tillgänglig än någonsin är det anmärkningsvärt att denna typ av förslag ens lämnat idéstadiet och ännu märkligare om skatten ska utvidgas och drabba fler produkter. Punktbeskattning av kemikalier har inte haft en betydande effekt på konsumtionen, däremot driver den jobb från Sverige.