Införandet av kemikalieskatten har enligt en rapport från HUI Research medfört högre priser i Sverige relativt andra länder. Skattens effekter på handeln med utlandet ser ut att ha underskattats av regeringen. Skatten leder till sämre marginaler för svenska företag och förlorade arbetstillfällen i branschen. Punktbeskattning av kemikalier har inte haft en betydande effekt på konsumtionen, däremot driver den jobb från Sverige.