Kina är en stormakt som expanderar snabbt, inte minst ekonomiskt genom uppköp av strategiska företag och spioneri. Samtidigt fortsätter landet sin repression mot minoriteter och undergräver Hong Kongs självständighet allt mer. Militärt pågår en stark ökning av dess väpnade styrkor. Kina har uppträtt med militära enheter i Östersjön och driver en expansiv politik i Arktis.

Vi ser med oro på Kinas auktoritära och expansiva utveckling och menar att Sverige måste stå upp mot Kina och vara en tydlig röst mot dess aggressiva utrikespolitik och för demokrati och mänskliga rättigheter. Kina har under flera år ökat pressen på länder runt Sydkinesiska sjön och i synnerhet mot Taiwan. Sverige bör stå upp för Taiwan.

Vi fördömer också starkt de övergrepp som den kinesiska staten utför mot olika minoritetsgrupper i landet. Inte minst uigurerna har blivit utsatta för fruktansvärda övergrepp i form av mord, tvångsarbete, tortyr och systematiska våldtäkter i fångläger i Xinjiangprovinsen.