Att klampa ett fordon, tills böter eller avgifter är betalda, är en effektiv metod att stoppa de som sätter i system att bryta mot olika regelverk. Det är en mer effektiv åtgärd än beslagtagande av nycklar och liknande. Vid klampning låses fordonets hjul fast med en hjulboja som omöjliggör körning utan att fordonet skadas. Det finns inget skäl att tillåta fordon att fortsätta sin färd enbart på grund av en tidsgräns. Så länge grunden för hindrande av fortsatt färd är pågående, ska också klampningen kvarstå.