Sverige bör i enlighet med internationella överenskommelser sträva efter att minska oljeberoendet och utsläppen av växthusgaser. De viktigaste åtgärderna är att bevara och utveckla kärnkraften, satsa mer på forskning och utveckling samt bidra mer till internationella åtgärder. Vad gäller transportsektorn behöver el- och vätgasdriften utvecklas. Sverigedemokraterna motsätter sig inte Paris-avtalet.