Eftersom utsläpp av växthusgaser ger samma effekt oavsett var de släpps ut, så uppstår möjligheten att kompensera för utsläpp genom att säkerställa att lika mycket utsläpp förhindras eller binds på en annan plats. Tanken med klimatkompensation är god då den medger att utsläpp kan minskas där de innebär lägst kostnad men  det kan vara svårt att säkerställa att utsläppen verkligen minskar. Det är därför viktigt att säkerställa att det finns pålitliga system inom vilka klimatkompensation kan ske. Detta så att konsumenten kan känna sig trygg i att produkten motsvarar det som utlovats.