Vårdnadsbidraget bör återinföras och stärkas till 6 000 kronor per månad och barn. Detta gör det möjligt för föräldrar som önskar att vara hemma med sina barn före de fyllt 3 år.