Vi motsätter oss könskvotering då det fokuserar på människors kön istället för kunskap och erfarenheter. Det blir också diskriminerande i det enskilda fallet, då könet blir avgörande för vilka möjligheter en individ har att lyckas. Istället vill vi se insatser för att skapa lika förutsättningar.