Sedan EU-inträdet har åkeribranschen utsatts för en ökande konkurrens från övriga medlemsländer. På senare tid anser vi även att gränsöverskridande trafik i princip har avreglerats på grund av obefintliga kontroller vid gränsen och brister vad gäller kompetens, resurser och juridiska möjligheter på våra svenska vägar, särskilt beträffande den tunga trafiken. Sverigedemokraterna vil införa en dedikerad specialenhet inom polisen, som ska ha ansvaret för kontroll på väg och i företagens lokaler. All personal ska ha befogenheter att utföra alla relevanta kontroller, rapportera förare/åkeriägare, hindra fortsatt färd och vid behov gripa misstänkta brottslingar.