Sedan EU-inträdet har åkeribranschen utsatts för en ökande konkurrens från övriga medlemsländer. På senare tid har en gränsöverskridande trafik i princip avreglerats på grund av obefintliga kontroller vid gränsen och brister vad gäller kompetens, resurser och juridiska möjligheter på svenska vägar. Det gäller särskilt den tunga trafiken. En dedikerad specialenhet inom polisen bör införas, som ska ha ansvaret för kontroll på väg och i företagens lokaler. All personal ska ha befogenheter att utföra alla relevanta kontroller, rapportera förare/åkeriägare, hindra fortsatt färd och vid behov gripa misstänkta brottslingar.