Redan idag kan CSN-lån beviljas för den som ska ta körkort för behörighet B, personbil. För att möta personalbristen på yrkeschaufförer, samt det ökade behovet av transporter, vill Sverigedemokraterna se över möjligheten att införa körkortslån kopplat till antagning vid en yrkesutbildning för tung trafik via CSN.