Sverige har ett rikt kulturarv som är värt att vårda och värna. Sverigedemokraterna
föreslår ett antal olika satsningar för att värna och vårda det svenska
kulturarvet. På området har vi förslag som kulturarvs-ROT, kulturarvsfond,
kulturreservat och stimulansbidrag för kulturmiljökompetens. Utöver detta vill
vi höja anslagen till riksantikvarieämbetet samt ett antal muséer och vi
förespråkar en höjning av den kyrkoantikvariska ersättningen. Att värna och
vårda det svenska kulturarvet är viktigt, bland