Sverige har ett rikt kulturarv som är värt att vårda och värna. Sverigedemokraterna föreslår ett antal olika satsningar för att värna och vårda det svenska kulturarvet. På området har vi förslag som Kulturarvs-ROT, Kulturarvsfond, Kulturreservat, Stimulansbidrag för kulturmiljökompetens. Utöver det så vill vi höja anslagen till riksantikvarieämbetet, ett antal museer och vi förespråkar en höjning av den kyrkoantikvariska ersättningen. Att värna och vårda det svenska kulturarvet är viktigt, bland annat för att förstå de som levt i Sverige före oss och var vi kommer ifrån. En god förståelse för historia är essentiellt för ett välfungerande samhälle, och kulturarvet är spåren efter det som har varit.