Världens 25 till 30 miljoner kurder är idag den största etniska och kulturella gruppen i världen som saknar ett eget land. En del av denna grupp bor i irakiska Kurdistan (KRG-regionen) – ett område som med råge kan sägas uppfylla de krav som Sverige ställer för att område ska kunna erkännas som självständig stat. 2017 genomfördes en folkomröstning i irakiska Kurdistan där folket med förkrossande majoritet röstade för självständighet. När Islamiska Staten ryckte fram i norra Irak var det just kurdiska Peshmergastyrkor som stod för motståndet (och i Syrien har kurdiska grupper varit en ovärderlig partner i kampen mot radikala islamister). Det var främst också till irakiska Kurdistan som kristna, yazidier och andra minoriteter flydde när Islamiska Staten ryckte fram. Låt oss respektera och erkänna kurdernas suveränitet genom att erkänna irakiska Kurdistan som en stat.