De senaste decennierna har villkoren för svensk landsbygd negligerats. För att vända utvecklingen behöver man i första hand fokusera på de näringar som verkar där. Därför vill vi på olika sätt förbättra villkoren för jordbruk, skogsbruk och småföretag. Men vi har också en helhetsstrategi som innefattar satsningar på infrastruktur, vattenbruk, turism, friluftsliv och kulturliv. En annan fundamentalt viktig fråga är att sänka priset på bensin och diesel vid pump. På många onråden, till exempel utbildning, energipolitik och näringsliv, kan man inte separera landsbygden från resten av Sverige. Vi för en politik för hela landet!