Landsbygdsskolor ska stödjas. Hela Sverige ska leva, familjer ska kunna ha en fungerande vardag utanför storstäderna och barn ska kunna gå i skolan där de bor. Sverigedemokraterna ser ett stort värde i bervarandet av de mindre skolenheterna, inte minst de bygdeskolor som finns kvar. Vi vill införa ett särskilt stöd riktat till landsbygdsskolor som vid tillfälligt lågt elevunderlag ska kunna sökas under maximalt tre år.