Lärare är viktiga och skolans arbetsmiljö behöver utformas så att de ska kunna bedriva undervisning och utvecklas som pedagoger. Lärare behöver få goda möjligheter till löneutveckling, vilken ska baseras på grad av fortbildning och ansvar. Kontinuerlig vidareutbildning ska ges på två nivåer; en basnivå och en mer avancerad nivå. Lärare som vill få mer kunskap i sitt ämne genomför vidareutbildning på basnivå. Lärare som önskar få djupare kunskaper, men även önskar få möjlighet att framöver bli mentorer för nyare kollegor, genomför den fördjupade utbildningen. Denna genomförs externt på högskola eller universitet. Efter avslutad utbildning blir läraren certifierad på en ny högre nivå i utbildningstrappan. För att avancera krävs att läraren tar det ansvar som förväntas efter genomförd utbildning, samt ger stöd och återkoppling till de kollegor som befinner sig lägre ner i trappan.