Lärare har en viktig roll i skolverksamheten och för barn och ungdomar i sitt lärande. Möjligheter behöver ges i skolans arbetsmiljö för att lärare ska kunna verka i sin roll. De behöver också få kontinuerlig fortbildning, ansvar och goda möjligheter till löneutveckling. Vidareutbildning ska ges på två nivåer; en basnivå och en mer avancerad nivå. Lärare som vill få mer kunskap i sitt ämne, genomför vidareutbildning på basnivå. Lärare som önskar få djupare kunskaper men även önskar få möjlighet att framöver bli mentorer för nyare kollegor, genomför den fördjupade utbildningen. Denna genomförs externt på högskola/universitet. Efter avslutad utbildning blir läraren certifierad på en ny högre nivå i utbildningstrappan. Varje genomförd extern utbildning, ska innebära ett steg upp i en utbildningstrappa och certifiering på den nivån. För att få komma vidare uppåt i ”trappan” krävs att läraren tar det ansvar som förväntas efter genomförd utbildning. Tanken är att denne ska stötta kollegor som befinner sig lägre ner på trappan med återkoppling. Lönen är viktig och löneutvecklingen ska följa fortbildningsvägen och utvecklande av mentorskap och ansvarstagande i verksamheten.