Lärarutbildningen behöver reformeras. Särskild behörighet med lägst betyget C i matematik, svenska och engelska ska krävas för att antas till utbildningen. Lämplighetsprov för antagning ska införas. En femtedel av studenterna ska utgöras av de som antas via högskoleprovsresultat och lägsta antagningspoäng ska vara 1,0. Nationella prov på obligatoriska moment i utbildningen ska införas i utbildningen och utföras minst en gång per år. Staten ska ställa obligatoriska minimikrav på utbildningen. I mån av praktisk möjlighet ska praktik utföras på särskola eller specialskola inom utbildningstiden. IT-delarna i utbildningen behöver utvecklas. Digitaliserade arbetsmetoder ska utgöra ett bra verktyg och inte ersätta viktig lärarledd tid eller mänsklig interaktion. Obligatorisk fortbildning för examinerade studenter som arbetar som lärare ska införas. Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om en reformation av lärarutbildningen. Detta har nu även lagts in i januariöverenskommelsen för den nya regeringen 2019.