Sverigedemokraterna vill se en ny form av lärlingsanställning som kombinerar utbildning med möjligheten att lära sig ett yrke på plats hos en arbetsgivare. Under tiden en individ är i lärlingsanställning så kommer denne erhålla en ersättning som är en procentsats av den ingångslön som sätts av parterna för respektive bransch. Arbetsgivaren kommer kunna ta del av ett handledarstöd.