Synskadades Riksförbund ansvarar idag för ledarhundsverksamheten enligt ledarhundslagen sedan 2006, men deras kunskaper om ledarhundar sträcker sig flera decennier tillbaka. Synskadades Riksförbund tror att en ändring av ledarhundslagen skulle äventyra ledarhundens unika ställning samt att risken är att hundarnas hälso- och djurskyddstillsyn försämras. 2010 gjordes en tjänstehundsutredning där man slog fast att verksamheten fungerar väl som den är och att en myndighetsflytt skulle vara förknippad med stora kostnader.
En flytt av ledarhundsverksamheten från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet motsätter vi oss; istället ska verksamheten löpande analyseras och utvärderas för att säkerställa ledarhundsverksamhetens kvalitet, rättssäkerhet och djurskydd i praktiken.