Den svenska självförsörjningsgraden gällande livsmedel ska stärkas. Utländsk djurhållning skiljer sig ofta från svensk när det gäller exempelvis synen på antibiotika, hormoner, djurtransporter, djurhållningsformer och slaktmetoder. Det är då viktigt att konsumenten kan göra medvetna val, vilket innebär att kontrollen vad gäller ursprung och livsmedlens beskaffenhet måste skärpas. Sverige har kanske världens mest ambitiösa djurskydd. Det är något vi är stolta över och vill värna. Det är då viktigt att det finns förutsättningar för ett upprätthållande av djurskyddet.