Avvecklingen av BAS 90 var till stort men för den svenska luftförsvarsförmågan. Det skydd och den rörlighet Flygvapnet hade har i och med det gått förlorad. Det finns alltså ett behov av ett system med reservbaser för Flygvapnet och detta system bör successivt återskapas. För att återställa denna förmåga och därmed operativt taktiska och strategiska fördelar är det av stor vikt att bevara de möjliga krigsflygplatser som fortfarande finns. Ingen före detta flygflottilj får vidare exploateras så att den inte lätt kan återtas, särskilt inte de med bergshangarer eller annan viktig infrastruktur.