Varje år görs omkring 500 000 mammografiundersökningar i Sverige inom ramen för screeningsprogrammet för bröstcancer. Cancerfonden påpekar att cancer även drabbar kvinnor över 74 år men att dessa kvinnor i nuläget inte erbjuds mammografi. Under 2014 rapporterades 1986 fall av bröstcancer hos kvinnor över 75 år. Därför bör man arbeta för att öka även äldre kvinnors deltagande i mammografi. Mot denna bakgrund borde det vara självklart att även kvinnor över 74 år ska få genomgå kostnadsfri screening för att upptäcka bröstcancer. Det bör bli obligatoriskt att erbjuda mammografi till kvinnor i åldern över 74 år.