Det ska i Sverige inte vara möjligt att vara gift med fler än en person, oavsett vilket ursprung man har. Äktenskap genomförda utomlands ska uppfylla alla krav svensk lagstiftning stipulerar för att godkännas i vårt land. Detta omöjliggör månggifte.