Sverige har generellt höga skatter på arbete. Det är problematiskt, eftersom det minskar incitamenten att arbeta. Samtidigt måste skattesänkningar genomföras stegvis och avvägt så att inte välfärden hotas. Inför 2020 motsatte sig Sverigedemokraterna ett borttagande av den så kallade ”värnskatten” eftersom vi prioriterade en bred sänkning av inkomstskatterna och ett avskaffande av pensionärsskatten.