Sverige har världens högsta marginalskatt. Det skadar svensk konkurrenskraft genom att svenska tillväxtföretag lämnar landet, samtidigt som färre nyetableringar sker av internationella företag. Sverigedemokraterna vill sänka marginalskatterna för att skapa ett mer gynnsamt skatteklimat, som lockar tillbaka och behåller specialistkompetens nationellt. Höga marginalskatter innebär också att den totala lönekostnaden för höga löner ökar vilket leder till mindre utrymme för lägre löner, därmed en svagare efterfrågan på arbetskraft totalt sett.