En modern flotta och modernt utrustade och välövade amfibieförband är en förutsättning för att Sverige ska kunna försvaras. Dimensionering av de förband som ska lösa dessa uppgifter måste ske med beaktande av att Sverige är den stat som har längst kust i Europa, 270 mil. Det innebär att antalet ytstridsfartyg måste bli fler till antalet, fartygen behöver också tillföras kvalificerat luftvärn för att klara av dagens och morgondagens hotbild.

Göteborg med dess hamn är av strategisk vikt för Sverige och vår försörjning. För att kunna säkra rörligheten till sjöss och hävda vår territoriella integritet behöver en minröjningsdivision baseras på västkusten.

Regeringen har beställt två nya ubåtar av typen A26. För ett litet land som Sverige kan de konventionella ubåtarna utgöra ett strategiskt vapensystem eftersom ingen potentiell angripare kan bortse från att försvararen förfogar över tysta ubåtar. Sverigedemokraterna anser därför att ytterligare ubåtar typ A26 ska införskaffas. Antalet amfibiebataljoner behöver bli fler och för att amfibieförbanden ska kunna verka effektivt mot en kvalificerad motståndare så behöver ny modern materiel tillföras, exempelvis kvalificerat luftvärn och ersättare till sjömålsroboten RB17 HELLFIRE.