Det saknas underlag som visar att införandet av marknadshyror skulle leda till byggande av fler bostäder. Marknadshyror riskerar istället att inverka till hyreshöjningar och försämrad ekonomi för hyresgäster. Dagens system med förhandlingar fungerar bra och behöver inte ändras.