Vi menar att det saknas underlag för att det skulle byggas fler bostäder om marknadshyror införs.

Vi är övertygade om att marknadshyror i dagens bostadskris bara skulle leda till kraftigt höjda hyror och därmed försämrad ekonomi för de boende.

Därför säger vi NEJ till marknadshyror!

Trots det har Hyresgästföreningen valt att i sin reklam skriva att vi är positivt inställda till marknadshyror. Vi har vid ett upprepat antal tillfällen varit i kontakt med Hyresgästföreningen för att meddela att de skriver fel. De har dock valt att ignorera detta, och fortsätter att sprida falsk information om vår syn på marknadshyror.

Det går dåligt för Socialdemokraterna, och Hyresgästföreningen under ledning av LO:s f.d. kommunikationschef gör vad de kan för att hjälpa Socialdemokraterna i deras valkampanj. Det är magstarkt att Hyresgästföreningen i sin kampanj ljuger för att skrämma sina egna medlemmar: att unga, barnfamiljer och pensionärer inte kommer att ha råd att bo kvar i sina lägenheter. Allt detta för att Socialdemokraterna ska få behålla makten.