Sverigedemokraterna är motståndare till införandet av marknadshyror i Sverige. Det saknas underlag som visar att införandet av marknadshyror skulle leda till byggandet av fler bostäder. Istället riskerar det att leda till kraftigt höjda hyror och försämrad ekonomi för hyresgäster.