Riksdagen har beslutat om en utredning för att återväcka möjligheten att dela ut ordnar och medaljer till personer som gjort sig förtjänta av utmärkelser för deras gärningar för landet. Idag finns möjlighet att dela ut utmärkelser till andra medborgare än svenska, men möjligheten att symboliskt premiera gärningar genom ordenväsendet är idag en skugga av vad det en gång var. I andra europeiska demokratier, som England och Frankrike, utnyttjas möjligheten på ett helt annat sätt än i Sverige, där flera utmärkelser ligger vilande. Sverigedemokraterna vill införa möjligheten för svenska medborgare att ta emot medaljer och ordnar för sådana gärningar som är särskilt framstående.