Att vara medborgare i ett land bör enligt Sverigedemokraterna vara att betrakta som något fint och eftersträvansvärt, som visar att man blivit en del i en nationell gemenskap. Medborgarskapet medför att personen och nationen får långtgående rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Ett förvärvat medborgarskap är därför ingenting man ska få lättvindigt. Dessvärre förekommer det att människor ljuger eller mutar tjänstemän för att få uppehållstillstånd och senare medborgarskap i Sverige. Det förekommer tyvärr också att individer ger sig av för att delta i främmande makts styrkor på ett sätt som strider mot internationell lag eller Sveriges intressen, såsom terrorism. Vi tycker att detta är helt oacceptabla beteenden och medborgarskapet ska inte finnas till för att skydda sådana människor. Felaktigt förvärvade eller uppenbart förbrukade medborgarskap ska kunna återkallas, även om det innebär att en sådan person blir statslös.