Sverigedemokraterna anser att det internationella samfundets övergripande målsättning i Mellanösternkonflikten måste vara en långsiktigt hållbar fred. Om en tvåstatslösning kan lösa konflikten i Israel-Palestina och leda till långsiktig fred är det något vi stödjer. En grundförutsättning för det är fredsförhandlingar där det ställs krav på båda parter, och där båda sidor är beredda till och ges möjlighet att kompromissa för hållbara lösningar.

Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom det förhastade beslutet att erkänna en palestinsk stat. Det har inte skapat rätt förutsättningar för fred och det kan inte ses som representativt för Sverige, då regeringen inte hade en riksdagsmajoritet bakom sig. Tvärtemot anser vi att Sverige endast bör fatta sådana symboliska ställningstaganden om det finns ett brett, blocköverskridande stöd som kan garantera en långsiktig, svensk linje i frågan. Vi vill därför återkalla Sveriges erkännande av Palestina. Sverigedemokraterna vill också att Sveriges ambassad i Israel flyttas till Jerusalem.