Miljöfrågor är ofta komplexa till sin natur och bör hanteras långsiktigt. Sverigedemokraternas politiska linje är att fokusera på frågeställningar inom Sverige och vårt närområde. Det innebär till exempel att vi vill ta krafttag för att komma tillrätta med övergödningen av Östersjön och sanera förorenad mark. Vi vill också satsa på miljöforskning. För att minska klimatpåverkan i Sverige och globalt vill vi satsa på kärnkraft, energiforskning och internationella insatser.