Brytning och förädling av mineral har i Sverige tusenåriga anor. Gruvnäringen har starkt bidragit till Sveriges utveckling till en framgångsrik handels- och industrination. Den svenska gruvindustrin genererar högkvalificerade arbetstillfällen och exportintäkter. Då det gäller tekniska innovationer för att främja en effektiv och miljövänlig brytning ligger vi i ett internationellt perspektiv i framkant. I många fall utgör en gruva det ekonomiska navet i en bygd och är en förutsättning för att det ska finnas högkvalificerade och välavlönade jobb kvar för de som bor i omgivningen. Den teknik som idag efterfrågas i form av elbilar och liknande ställer stora krav på utvinning av nya, innovationskritiska mineral. Sverige kan bli en ledande nation då det gäller brytning av dessa, på ett miljösmart och etiskt hållbart sätt. Gruvnäringen ska även fortsatt prövas mot den strikta svenska miljöbalken, men tillståndsprocesserna ska vara enklare, tydligare och mer transparenta. Mineralavgiften som gruvföretagen betalar idag till staten är i en internationell jämförelse mycket låg. För att öka avkastningen till landets medborgare bör avgiften höjas.