Det är viktigt att säkerställa ett väl organiserat arbete för att motverka alla former av missbruk och beroende. Det förebyggande arbetet mot överdriven alkoholkonsumtion, tobak och andra droger måste prioriteras. Missbruket av alkohol, narkotika och dopingpreparat medför stora kostnader för samhället och kräver omfattande åtgärder på flera plan. Obligatoriska drogtester och utbyggd skolhälsovård är viktiga verktyg till skolor för att upptäcka riskbeteenden, vilket möjliggör mer framgångsrika behandlingsinsatser. Skolor ska tillåtas ingripa och samhället markera mot droger i högre grad än idag så att grupptrycket ska minska på elever att testa sinnesförändrande substanser. Det är också viktigt med en ökad kompetens i beroendelära bland skolans anställda och socialtjänst för att kunna möta den verklighet som råder idag och därmed stå trygga i sin yrkesroll. 

Det ska inrättas fler stödlinjer för hur en person som är vän, kollega eller familj med en person i missbrukscirkeln ska kunna ta sig ur detta.  En restriktiv svensk alkoholpolitik är viktigt att stå bakom. Det är angeläget att säkerställa ett väl organiserat arbete för att motverka alkoholmissbruk och beroende. Vårdcentraler bör erbjuda alkoholrådgivning. Det ska också vara en nolltolerans mot alkohol inom vissa områden som rör arbete, barn och ungdomar. Det är därför viktigt att det finns tydliga riktlinjer på arbetsplatser. Skärpta straff för olovlig försäljning, smuggling och langning samt mer resurser till tillsynsmyndigheterna som kontrollerar utskänkning. Även tullen ska ha resurser.