Sverigedemokraterna vill utreda en ökad harmonisering av momssatserna. Vi är kritiska till ett alltför högt antal särregler inom konsumtionsbeskattningen med nedsättningar och undantag för specifika branscher, varor och tjänster, på ett sätt som saknar logisk förklaring. Samtidigt måste en harmonisering av momssatserna genomföras varsamt och man måste överväga konsekvenserna av alla förändringar.