Sverigedemokraterna vill utreda en ökad harmonisering av momssatserna. Vi är kritiska till att skapa allt för många särregler inom konsumtionsbeskattningen med nedsättningar och undantag för specifika branscher varor och tjänster på ett sätt som saknar logisk förklaring. Nedsättningarna och undantag av momssatser har drivits fram av särintressen vilket också har sin grund i EUs mervärdesskattedirektiv. Avstegen från normalmoms både snedvrider konkurrensen och minskar skatteintäkterna från konsumtion. De skapar även problem med avdragsmöjligheter mellan ingående och utgående moms i vissa fall, vilket medför att Sverige missar vissa direktinvesteringar som istället går till andra länder. Då Sverige är medlem av Europeiska Unionen har vi dock rättat oss efter det så kallade Mervärdesskattedirektivet som anger gemensamma momsregler som avser att förbättra unionens inre marknad och förhindra skatteundandragande men vi menar att Sverige i viss mån har gett ifrån sig sitt självbestämmande den svenska mervärdesbeskattningen. Sverigedemokraterna menar dock att OECD BEPS i kombination med våra egna svenska behov bör vara utgångspunkt för momsreglerna.