Sverige har alltid varit en monarki och ska så förbli. Vi vill skriva in i grundlagen att om den olyckliga händelsen skulle inträffa att Sverige står utan tronföljare så ska riksdagen skyndsamt tillse att en ny kung eller drottning kan väljas. Detta är inget konstigt och en bestämmelse om detta fanns i Successionsordningen fram till år 1974. Tidigare exempel på valda kungar i Sverige är Gustav Vasa och nuvarande kungens anfader Karl XIV Johan. Då statschefen ändå inte besitter någon politisk makt kan det vidare finnas ett egenvärde i att ha en samlande symbol som består även över regeringsskiften och dylikt.