Regelverket bör ändras så att det blir tillåtet att bygga tyngre mopedbilar. Idag är det svårt att klara viktgränsen vid byggnation av en mopedbil med annat än lättviktsmaterial. Genom att höja viktgränsen kan konstruktion bestå av exempelvis plåt, som är ett förhållandevis billigt material. Mopedbilen blir då både säkrare och billigare.